English
United States
Sign in
Tip from find-more-books.com
Similar books
More/other books that might be very similar to this book
Search tools
Book recommendations
Latest news
Advertising
FILTER
- 0 Results
Lowest price: 44.38 €, highest price: 54.71 €, average price: 48.12 €
Die mittelalterlichen Münzen des Hessischen Landesmuseums in Kassel und solche aus anderem Besitz
book is out-of-stock
(*)
Die mittelalterlichen Münzen des Hessischen Landesmuseums in Kassel und solche aus anderem Besitz - used book

2014, ISBN: 9780915018321

ID: 791749438

Publisher: Jure Förlag | Utg. 2014 | | 262 p. | | This book is brand new. | Language: Svenska --- Information regarding the book: Förvaltningsprocessrätten är den del av juridiken som behandlar handläggningen av ärenden hos offentliga förvaltningsorgan. Man kan också säga, att termen förvaltningsprocessrätt sammanfattar det komplex av formföreskrifter och allmänna principer som är knutet till det administrativa beslutsfattandet. Förvaltningsprocessrättens grunder vänder sig till studerande på universitetsnivå liksom till handläggare inom den offentliga förvaltningen, domare, advokater och andra som har behov av en orientering om det administrativa förfarandet. I bokens inledning presenteras ämnesområdet och särskilt de båda centrala begreppen ärende och beslut. Efter en genomgång av förvaltningsprocessrättens källor – där de allmänna förfarandelagarna, förvaltningslagen och förvaltningsprocesslagen, tilldrar sig särskilt intresse – följer framställningen gången av ett ärendes handläggning. Först behandlas förvaltningsförfarandets olika stadier, från ärendets anhängiggörande över beredningen fram till dess avgörande och beslutets verkställande, och därefter den process som uppkommer, om beslut överklagas. Avslutningsvis berörs reglerna om rättsprövning av regeringsbeslut och de s.k. extraordinära rättsmedlen. Framställningen illustreras med främst avgöranden från Högsta förvaltningsdomstolen (Regeringsrätten) och JO-beslut. Hans Ragnemalm var vid sin pensionering regeringsråd och Regeringsrättens ordförande. Tidigare har han varit professor i offentlig rätt, justitieombudsman (JO), regeringsråd och domare i EG-domstolen. Han har även bl.a. utgivit Förvaltningsbesluts överklagbarhet (1970), Extraordinära rättsmedel i förvaltningsprocessen (1973), Offentligrättsliga studier (1977), Allmän plats (1978), Sveriges grundlagar (tills. m. Gustaf Petrén, 1980), RF 10:5 (SOU 1984:14), Finna rätt (tills. m. andra, 1–3 u. 1985–91), Den enskilde och det allmänna (1987), Administrative Law – The Problem of Justice (tills. m. William Wade o. Peter L. Strauss, 1991), Administrative Justice in Sweden (1991), JO om offentlighetsprincipen (1992), JO om utbildningsväsendet (1993), JO om miljö- och hälsoskydd (1993), JO om plan- och byggnadsväsendet (1993), EG-domstolen inifrån (tills. m. Mats Melin, 2006) samt En ny förvaltningslag (SOU 2010:29). | We have this book in our store house - please allow for a couple of extra days for delivery., New York: Attic Books. 1977. [iv] 142 [10]p., plus 41 pages of b/w plates and four pages of a glossary at the end, stiff printed wrappers, quarto format. At head of t.p.: A. Riechmann & Co., Halle (Saale). A reprint of the Riehcmann acution- catalogue 29, which was original published in 1924., Attic Books, 1977

Used or antiquarian book Biblio.com
h:strom - Text & Kultur AB / Antikvariat & Bokhandel, Hackenberg Booksellers ABAA
Shipping costs: EUR 22.01
Details...
(*) Book out-of-stock means that the book is currently not available at any of the associated platforms we search.
Die mittelalterlichen Münzen des Hessischen Landesmuseums in Kassel und solche aus anderem Besitz
book is out-of-stock
(*)
Die mittelalterlichen Münzen des Hessischen Landesmuseums in Kassel und solche aus anderem Besitz - Paperback

1987, ISBN: 9780915018321

ID: 655167292

Kassel 1956.. Oktav. Bedr. Org.-Broschur. 48 S., mit zahlreichen Abbildungen. Wohlerhalten. Ansprechend illustrierter Ausstellungsführer des Hessischen Landesmuseums in Kassel., Kassel 1956., Within: Halle:: Uhrmacherkunst, 8 Aug. 1930. paperback. 218 x 283 mm. 657-666 pp. 12 figs. Printed wraps. Sternfeld bookplate.. ., Uhrmacherkunst, 8 Aug, 1930, -, 1965.. Orig.kartoniert.. Illustr. 2.Auflage. Ink name on endpaper., -, 1965., Published by Marburg. Universitätsbibliothek, First Edition 1987. First edition in publisher's original illustrated card wrap [softback]. 8vo. 8½'' x 6''. Contains 201 printed pages of German text with maps, monochrome illustrations and photographs throughout. In Fine condition, no dust wrapper as published. Member of the P.B.F.A. ISBN 3818500134, Published by Marburg. Universitätsbibliothek, First Edition 1987., 1 volume, please be aware of language, air mail shipment from Germany within 2-6 weeks, we deliver to any country - please ask us to enable delivery to your country!, New York: Attic Books. 1977. [iv] 142 [10]p., plus 41 pages of b/w plates and four pages of a glossary at the end, stiff printed wrappers, quarto format. At head of t.p.: A. Riechmann & Co., Halle (Saale). A reprint of the Riehcmann acution- catalogue 29, which was original published in 1924., Attic Books, 1977

Used or antiquarian book Biblio.com
Antiquariat Stefan Wulf, Jeff Weber Rare Books, Worpsweder Antiquariat, Little Stour Books PBFA, buxbox, Hackenberg Booksellers ABAA
Shipping costs: EUR 17.75
Details...
(*) Book out-of-stock means that the book is currently not available at any of the associated platforms we search.
Die mittelalterlichen Münzen des Hessischen Landesmuseums in Kassel und solche aus anderem Besitz
book is out-of-stock
(*)
Die mittelalterlichen Münzen des Hessischen Landesmuseums in Kassel und solche aus anderem Besitz - Paperback

1977, ISBN: 0915018322

ID: 1408804949

[EAN: 9780915018321], [PU: Attic Books, New York], MEDIAEAVAL NUMISIMATICS COINS, [iv] 142 [10]p., plus 41 pages of b/w plates and four pages of a glossary at the end, stiff printed wrappers, quarto format. At head of t.p.: A. Riechmann & Co., Halle (Saale). A reprint of the Riehcmann acution- catalogue 29, which was original published in 1924.

Used or antiquarian book Abebooks.de
Hackenberg Booksellers ABAA, El Cerrito, CA, U.S.A. [231167] [Rating: 4 (von 5)]
Shipping costs: EUR 18.47
Details...
(*) Book out-of-stock means that the book is currently not available at any of the associated platforms we search.
Die mittelalterlichen Münzen des Hessischen Landesmuseums in Kassel und solche aus anderem Besitz
book is out-of-stock
(*)
Die mittelalterlichen Münzen des Hessischen Landesmuseums in Kassel und solche aus anderem Besitz - used book

1977, ISBN: 9780915018321

ID: 262433778

New York: Attic Books. 1977. [iv] 142 [10]p., plus 41 pages of b/w plates and four pages of a glossary at the end, stiff printed wrappers, quarto format. At head of t.p.: A. Riechmann & Co., Halle (Saale). A reprint of the Riehcmann acution- catalogue 29, which was original published in 1924., Attic Books, 1977

Used or antiquarian book Biblio.com
Hackenberg Booksellers ABAA
Shipping costs: EUR 24.00
Details...
(*) Book out-of-stock means that the book is currently not available at any of the associated platforms we search.
Die mittelalterlichen Münzen des Hessischen Landesmuseums in Kassel und solche aus anderem Besitz
book is out-of-stock
(*)
Die mittelalterlichen Münzen des Hessischen Landesmuseums in Kassel und solche aus anderem Besitz - used book

1977, ISBN: 9780915018321

ID: 262433778

New York: Attic Books. 1977. [iv] 142 [10]p., plus 41 pages of b/w plates and four pages of a glossary at the end, stiff printed wrappers, quarto format. At head of t.p.: A. Riechmann & Co., Halle (Saale). A reprint of the Riehcmann acution- catalogue 29, which was original published in 1924., Attic Books, 1977

Used or antiquarian book Biblio.com
Hackenberg Booksellers ABAA
Shipping costs: EUR 24.00
Details...
(*) Book out-of-stock means that the book is currently not available at any of the associated platforms we search.